My InformationSend Message

WANG, Jian
Title Associate Professor
Telephone 0551-3607447
E-mail wangjian@ustc.edu.cn
Education
 • 1998    B.Sc. degree, Department of Modern Physics, Univ. of Sci. & Tech. of China, Hefei, Anhui, PR China.


  2003   Ph.D. Department of Modern Physics, Univ. of Sci. & Tech. of China, Hefei, Anhui, PR China

Experience
 • 2005- present Associate professor, Department of Modern Physics, Univ. of Sci. & Tech. of China, Hefei, Anhui, PR China


  2003-2005 post-doc on physical electronics, Department of Modern Physics, Univ. of Sci.& Tech. of China, Hefei, Anhui, PR China.


  2003-2005  Instructor, Department of Modern Physics, Univ. of Sci.& Tech. of China, Hefei, Anhui, PR China.

Research Interest
 • My research interests are mainly on Physical electronics, software system design, information processing and quantum cryptography

Publications
 • [1] WANG Jian, WAN Xu, Zhang Hong-fei, GAO Yuan,Chen Teng-yun, LIANG HaoDesign of FPGA and USB based Control board for Quantum Random Number GeneratorOptoelectronics Letters2009:5(5):380-382.   


  [2]  Teng-Yun Chen, Jian Wang, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yang Liu, Xiao Jiang, YuanWang, Xu Wan,Wei-Qi Cai, Lei Ju, Luo-Kan Chen, Liu-JunWang, Yuan Gao, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen,and Jian-Wei PanMetropolitan all-pass and inter-city quantum communication networkOptics Express, 18, 27217-27225 (2010)


  [3]  Yang Liu, Teng-Yun Chen, Jian Wang,Wen-Qi Cai, XuWan, Luo-Kan Chen, Jin-Hong Wang, Shu-Bin Liu, Hao Liang, Lin Yang, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan, decoy_state qkd with polarized photons over 200km. Optics Express, 2010,18(8), P8587-8594


  [4]Teng-Yun Chen, Hao Liang, Yang Liu, Wen-Qi Cai, Lei Ju, Wei-Yue Liu, Jian Wang, Hao Yin, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan, Field test of a practical secure communication network with decoy-state quantum cryptography Optics Express, 2009,17(8), P6540-6549.  


  [5]Zhang Chi, Wang Jian, Yu Xiaoqi, Yang Dong, The Development of a Framework for Target Diagnostic Centralized Control System (TDCCS) in ICF experiments, Plasma Science & Technology, 2008101:P121-125


  [6] M. Satoh, J. WangT. Suwada, K. FurukawaT. Kudou, S. Kusano, Fast BPM DAQ System using windows oscilloscope-based EPICS ioc, Proceedings of ICALEPCS07, Knoxville, Tennessee, USA


  [7] Xiaochao Deng, Jian Wang, Jian Dong, Yu Luo, Guangcao Liu, Hailong Yuan, Ge Jin, A control system for LAMOST CCD cameras, Proc. SPIE 7740, 774036 (2010)


  [8] WANG jian,ZHANG Hongfei,WAN xu,GAO Yuan,CUI Ke,CAI Wenqi,LIANG Hao,JIN Ge,Application of FPGA-based SerDes for Quantum Cryptography,Journal of Optoelectronics.Laser,201021(6):861-864(chinese)


  [9]    WAN Xu,CUI Ke,GAO Yuan,ZHANG HongfeiLUO Chunli,WANG JianApplication of FPGA-based SerDes for Quantum Cryptography,Chinese Journal of Quantum Electronics,2011.28(3):324-328(chinese)

Teaching
 • Circuit Analysis


  Analog Electronics


  Method of Nuclear Electronics


  Method of Software Design in Physical Experiments


  Principle of Microcomputer