My InformationSend Message

Yu-xiang Zhang
E-mail iyxz@mail.ustc.edu.cn
Research Interest
  • 1)quantum correlation, weak measurement


    2)condensed matter physics

Publications
  • Xuanmin Zhu, Yuxiang Zhang, Shengshi Pang, Chang Qiao, Quanhui Liu, and Shengjun Wu, Quantum measurements with preselection and postselection, Phys. Rev. A 84, 052111 (2011) 


    Xuanmin Zhu, Yuxiang Zhang, Quanhui Liu, and Shengjun Wu. Information gain versus strenght in quantum measurements. Phys. Rev. A 85, 042330 (2012)