Publications

Claudia Wagenknecht, Che-Ming Li, Andreas Reingruber, Xiao-Hui Bao, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Kai Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of a heralded entanglement source

Nature Photonics 4, 549 (2010)

B. Jungnitsch, S. Niekamp, M. Kleinmann, O. Gühne, H. Lu, W. -B. Gao, Y. -A. Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan,

Increasing the statistical significance of entanglement detection in experiments

Phys. Rev. Lett. 104, 210401 (2010)

W. -B. Gao, C. -Y. Lu, X. -C. Yao, P. Xu, O. Gühne, A. Goebel, Y. -A. Chen, C. -Z. Peng, Z. -B. Chen and J. -W. Pan

Experimental demonstration of a hype-entangled ten-qubit Schrödinger cat state

Nature Physics 6, 331 (2010)

Xian-Min Jin, Jian Yang, Han Zhang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Bo Zhao, Shuai Chen and Jian-Wei Pan

Quantum interface between frequency-uncorrelated down-converted entanglement and atomic-ensemble quantum memory

arXiv:1004.4691

Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Jian-Ming Cai, He Lu, Ping Xu, Tao Yang, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of measurement-based quantum computation in correlation space

arXiv:1004.4162

R. Wei, B. Zhao, Y. Deng, S. Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan

Light pulse in Λ-type cold atomic gases

Phys. Rev. A 81, 043403 (2010)

Y. Liu, T. -Y. Chen, J. Wang, W. -Q. Cai, X. Wan, L. -K. Chen, J. -H. Wang, S. -B. Liu, H. Liang, L. Yang, C. -Z.Peng, K. Chen, Z. -B. Chen, J. -W. Pan

Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km

Optics Express 18, 8587 (2010)

Y. Deng, W. Guo, J. R. Heringa, H. W. J. Blöte, and B. Nienhuis

Phase transitions in self-dual generalizations of the Baxter-Wu model

Nuclear Physics B 827 [FS], 406 (2010)

Y. Deng, W. Zhang, T. M. Garoni, A. D. Sokal, and A. Sportiello

Some geometric critical exponents for percolation and the random-cluster model

Physical Review E 81, 020102(R) (2010)

Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Heralded Generation of an Atomic NOON State

Phys. Rev. Lett 104, 043601 (2010)

W. -B. Gao, P. Xu, X. -C. Yao, O. Gühne, A. Cabello, C. -Y. Lu, C. -Z. Peng, Z. -B. Chen, J. -W. Pan

Experimental Realization of a Controlled-NOT Gate with Four-Photon Six-Qubit Cluster States

Phys. Rev. Lett. 104, 020501 (2010)

Chao-Yang Lu, Wei-Bo Gao, Otfried Gühne, Xiao-Qi Zhou, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

Demonstrating Anyonic Fractional Statistics with a Six-Qubit Quantum Simulator

Phys. Rev. Lett. 102, 030502 (2009)    

Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Thorsten Strasse, Chih-Sung Chuu, Xian-Min Jin,Jörg Schmiedmayer, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen and Jian-Wei Pan

A millisecond quantum memory for scalable quantum networks

Nature Physics 5 95.(2009)

Teng-Yun Chen, Hao Liang, Yang Liu,Wen-Qi Cai, Lei Ju,Wei-Yue Liu, JianWang, Hao Yin, Kai Chen, Zeng-Bing Chen,Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan

Field test of a practical secure communication network with decoy-state quantum cryptography

OPTICS EXPRESS 6540 Vol. 17, No. 8 (2009)  

Shuo Jiang, Xiao-Ming Luo, Li-Qing Chen, Po-Ning, Shuai Chen, Jing-Yang Wang, Zhi-Ping Zhong and Jian-Wei Pan

Observation of prolonged coherence time of the collective spin wave of atomic ensemble in a paraffin coated Rb vapor cell

Phys. Rev. A 80, 062303 (2009)

Shengshi Pang (庞盛世) and Shengjun Wu (吴盛俊)

Optimum unambiguous discrimination of linearly independent pure states

Phys. Rev. A 80, 052320 (2009)

Jian Yang, Xiao-Hui Bao, Han Zhang, Shuai Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Experimental quantum teleportation and multiphoton entanglement via interfering narrowband photon sources

Phys. Rev. A 80, 042321 (2009)

Y. Deng, X. Qian, and H. W. J. Blöte

Single-cluster dynamics for the random-cluster model

Phys. Rev. E 80, 036707 (2009)

S. -M. Fei, M. -J. Zhao, K. Chen, and Z. -X. Wang

Experimental determination of entanglement for arbitrary pure states

Phys. Rev. A 80, 032320 (2009)

Shengjun Wu (吴盛俊), Uffe V. Poulsen, and Klaus Mølmer

Correlations in local measurements on a quantum state, and complementarity as an explanation of nonclassicality

Phys. Rev. A 80, 032319 (2009)

Home Prev 2 3 4 5 6 7 8 Next End 5/10 Total: 197