Publications

Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Matthew Daniell, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger

Observation of Three-Photon Greenberger-Horne-Zeilinger Entanglement

Phys. Rev. Lett. 82, 1345 (1999)

Jian-wei Pan and Anton Zeilinger

Greenberger-Horne-Zeilinger-state analyzer

Phys. Rev. A 57, 2208 (1998)

Jian-Wei Pan, Dik Bouwmeester, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger

Experimental Entanglement Swapping: Entangling Photons That Never Interacted

Phys. Rev. Lett. 80, 3891 (1998)

Jian-wei Pan, Qin-xi Dong, Yong-de Zhang, Guang Hou, and Xiang-bin Wang

Analytic calculation of arbitrary matrix elements for the boson exponential quadratic operator

Phys. Rev. E 56, 2553 (1997)

Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred Eibl, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger

Experimental quantum teleportation

Nature 390, 575 (1997)

Wei-Bo Gao, Chao-Yang Lu, Xing-Can Yao, Ping Xu, Otfried Gühne, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen & Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schrödinger cat state

Nature Physics 6, 331 - 335 (2010)

Home Prev 8 9 10 11 Next End 11/11 Total: 206