Publications

Jian-Wei Pan, Zeng-Bing Chen, Chao-Yang Lu, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger and Marek Zukowski

Multi-photon entanglement and interferometry (REVIEW)

Rev. Mod. Phys. 84, 777 (2012)

Z. -S. Yuan, X. -H. Bao, C. -Y. Lu, J. Zhang, C. -Z. Peng, and J. -W. Pan

Entangled photons and quantum communication (REVIEW)

Physics Reports 497, 1 (2010)

Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Ji-Gang Ren, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Bo Li, Hui Dai, Guang-Bing Li, Qi-Ming Lu, Yun-Hong Gong, Yu Xu, Shuang-Lin Li, Feng-Zhi Li, Ya-Yun Yin, Zi-Qing Jiang, Ming Li, Jian-Jun Jia, Ge Ren, Dong

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

Science 356, 1140 (2017)

Yarui Zheng, Chao Song, Ming-Cheng Chen, Benxiang Xia, Wuxin Liu, Qiujiang Guo, Libo Zhang, Da Xu, Hui Deng, Keqiang Huang, Yulin Wu, Zhiguang Yan, Dongning Zheng, Li Lu, Jian-Wei Pan, H. Wang, Chao-Yang Lu, and Xiaobo Zhu

Solving Systems of Linear Equations with a Superconducting Quantum Processor

Phys. Rev. Lett. 118, 210504

Yu He, X. Ding, Z.-E. Su, H.-L. Huang, J. Qin, C. Wang, S. Unsleber, C. Chen, H. Wang, Y.-M. He, X.-L. Wang, W.-J. Zhang, S.-J. Chen, C. Schneider, M. Kamp, L.-X. You, Z. Wang, S. Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Time-Bin-Encoded Boson Sampling with a Single-Photon Device

Phys. Rev. Lett. 118, 190501 (2017)

Hui Wang, Yu He, Yu-Huai Li, Zu-En Su, Bo Li, He-Liang Huang, Xing Ding, Ming-Cheng Chen, Chang Liu, Jian Qin, Jin-Peng Li, Yu-Ming He, Christian Schneider, Martin Kamp, Cheng-Zhi Peng, Sven Höfling, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

High-efficiency multiphoton boson sampling

Nature Photonics (2017)

He Lu, Chang Liu, Dong-Sheng Wang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Barry C. Sanders, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum channel simulation

Phys. Rev. A 95, 042310 (2017)

Cheng Wu, Bing Bai, Yang Liu, Xiaoming Zhang, Meng Yang, Yuan Cao, Jianfeng Wang, Shaohua Zhang, Hongyan Zhou, Xiheng Shi, Xiongfeng Ma, Ji-Gang Ren, Jun Zhang, Cheng-Zhi Peng, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Random Number Generation with Cosmic Photons

Phys. Rev. Lett. 118, 140402 (2017)

Hua-Lei Yin, Yao Fu, Hui Liu, Qi-Jie Tang, Jian Wang, Li-Xing You, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum digital signature over 102 km

Phys. Rev. A 95, 032334

Zu-En Su, Wei-Dong Tang, Dian Wu, Xin-Dong Cai, Tao Yang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, Marek Żukowski, and Jian-Wei Pan

Experimental test of the irreducible four-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger paradox

Phys. Rev. A 95, 030103(R)

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Yang-Fan Jiang, Qi Zhao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Li Li, Yi-Dong Huang, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Entanglement swapping with independent sources over an optical-fiber network

Phys. Rev. A 95, 032306

Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Miao Huang, Wei Li, He Lu, Xiao Yuan, Yan-Bao Zhang, Xiao Jiang, Cheng-Zhi Peng, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Observation of ten-photon entanglement using thin BiB3O6 crystals

Optica 4, 77-83 (2017)

Xi-Lin Wang, Luo-Kan Chen, W. Li, H.-L. Huang, C. Liu, C. Chen, Y.-H. Luo, Z.-E. Su, D. Wu, Z.-D. Li, H. Lu, Y. Hu, X. Jiang, C.-Z. Peng, L. Li, N.-L. Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Experimental Ten-Photon Entanglement

Phys. Rev. Lett. 117, 210502 (2016)

H.-Y Xia, M.-J Shangguan, C. Wang, G.-L. Shentu, J.-W. Qiu, Q. Zhang, X.-K. Dou, and J.-W. Pan

Micro-pulse upconversion Doppler lidar for wind and visibility detection in the atmospheric boundary layer

Opt. Lett. 41, 5218 (2016)

H.-L. Yin, T.-Y. Chen, Z.-W. Yu, H. Liu, L.-X. You, Y.-H. Zhou, S.-J. Chen, Y.-Q. Mao, M.-Q. Huang, W.-J. Zhang, H. Chen, M.-J. Li, D. Nolan, F. Zhou, X. Jiang, Z. Wang, Q. Zhang, X.-B. Wang, and J.-W. Pan

Measurement-device-independent quantum key distribution over a 404 km optical fiber

Phys. Rev. Lett., 117, 190501 (2016)

Zhan Wu, Long Zhang, Wei Sun, Xiao-Tian Xu, Bao-Zong Wang, Si-Cong Ji, Youjin Deng, Shuai Chen, Xiong-Jun Liu, Jian-Wei Pan

Realization of two-dimensional spin-orbit coupling for Bose-Einstein condensates

Science, 2016, 354(6308): 83-88.

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Yang-Fan Jiang, Yan-Bao Zhang, Wei-Jun Zhang, Shigehito Miki, Taro Yamashita, Hirotaka Terai, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Jing-Yun Fan, Qiang Zhang & Jian-Wei Pan

Quantum teleportation with independent sources and prior entanglement distribution over a network

Nat. Photonics 10, 671 (2016)

Yang Liu, Zhu Cao, Cheng Wu, Daiji Fukuda, Lixing You, Jiaqiang Zhong, Takayuki Numata, Sijing Chen, Weijun Zhang, Sheng-Cai Shi, Chao-Yang Lu, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum data locking

Phys. Rev. A, 94, 020301 (2016)

Haiyun Xia, Mingjia Shangguan, Guoliang Shentu, Chong Wang, Jiawei Qiu, Mingyang Zhenge, Xiuping Xie, Xiankang Dou, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

Brillouin optical time-domain reflectometry using up-conversion single-photon detector

Opt. Commun., 381, 37 (2016)

Mingjia Shangguan, Haiyun Xia, Chong Wang, Jiawei Qiu, Guoliang Shentu, Qiang Zhang, Xiankang Dou, and Jian-wei Pan

All-fiber upconversion high spectral resolution wind lidar using a Fabry-Perot interferometer

Opt. Express 24, 19322 (2016)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 1/11 Total: 204