Publications

Jian-Wei Pan, Zeng-Bing Chen, Chao-Yang Lu, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger and Marek Zukowski

Multi-photon entanglement and interferometry (REVIEW)

Rev. Mod. Phys. 84, 777 (2012)

Z. -S. Yuan, X. -H. Bao, C. -Y. Lu, J. Zhang, C. -Z. Peng, and J. -W. Pan

Entangled photons and quantum communication (REVIEW)

Physics Reports 497, 1 (2010)

Xi-Lin Wang, Luo-Kan Chen, W. Li, H.-L. Huang, C. Liu, C. Chen, Y.-H. Luo, Z.-E. Su, D. Wu, Z.-D. Li, H. Lu, Y. Hu, X. Jiang, C.-Z. Peng, L. Li, N.-L. Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Experimental Ten-Photon Entanglement

Phys. Rev. Lett. 117, 210502

H.-Y Xia, M.-J Shangguan, C. Wang, G.-L. Shentu, J.-W. Qiu, Q. Zhang, X.-K. Dou, and J.-W. Pan

Micro-pulse upconversion Doppler lidar for wind and visibility detection in the atmospheric boundary layer

Opt. Lett. 41, 5218 (2016)

H.-L. Yin, T.-Y. Chen, Z.-W. Yu, H. Liu, L.-X. You, Y.-H. Zhou, S.-J. Chen, Y.-Q. Mao, M.-Q. Huang, W.-J. Zhang, H. Chen, M.-J. Li, D. Nolan, F. Zhou, X. Jiang, Z. Wang, Q. Zhang, X.-B. Wang, and J.-W. Pan

Measurement-device-independent quantum key distribution over a 404 km optical fiber

Phys. Rev. Lett., 117, 190501 (2016)

Zhan Wu, Long Zhang, Wei Sun, Xiao-Tian Xu, Bao-Zong Wang, Si-Cong Ji, Youjin Deng, Shuai Chen, Xiong-Jun Liu, Jian-Wei Pan

Realization of two-dimensional spin-orbit coupling for Bose-Einstein condensates

Science, 2016, 354(6308): 83-88.

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Yang-Fan Jiang, Yan-Bao Zhang, Wei-Jun Zhang, Shigehito Miki, Taro Yamashita, Hirotaka Terai, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Jing-Yun Fan, Qiang Zhang & Jian-Wei Pan

Quantum teleportation with independent sources and prior entanglement distribution over a network

Nat. Photonics 10, 671 (2016)

Yang Liu, Zhu Cao, Cheng Wu, Daiji Fukuda, Lixing You, Jiaqiang Zhong, Takayuki Numata, Sijing Chen, Weijun Zhang, Sheng-Cai Shi, Chao-Yang Lu, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum data locking

Phys. Rev. A, 94, 020301 (2016)

Haiyun Xia, Mingjia Shangguan, Guoliang Shentu, Chong Wang, Jiawei Qiu, Mingyang Zhenge, Xiuping Xie, Xiankang Dou, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

Brillouin optical time-domain reflectometry using up-conversion single-photon detector

Opt. Commun., 381, 37 (2016)

Mingjia Shangguan, Haiyun Xia, Chong Wang, Jiawei Qiu, Guoliang Shentu, Qiang Zhang, Xiankang Dou, and Jian-wei Pan

All-fiber upconversion high spectral resolution wind lidar using a Fabry-Perot interferometer

Opt. Express 24, 19322 (2016)

M.-Y. Zheng, G.-L. Shentu, F. Ma, F. Zhou, H.-T. Zhang, Y.-Q. Dai, X. Xie, Q. Zhang* and J.-W. Pan

Integrated four-channel all-fiber up-conversion single-photon-detector with adjustable efficiency and dark count

Rev. Sci. Instrum. 87, 093115 (2016)

Xing-Can Yao, Hao-Ze Chen, Yu-Ping Wu, Xiang-Pei Liu, Xiao-Qiong Wang, Xiao Jiang, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Observation of Coupled Vortex Lattices in a Mass-Imbalance Bose and Fermi Superfluid Mixture

Phys. Rev. Lett. 117, 145301

Jian-Yu Guan, Feihu Xu, Hua-Lei Yin, Yuan Li, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Xiao-Yan Yang, Li Li, Li-Xing You, Teng-Yun Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Observation of Quantum Fingerprinting Beating the Classical Limit

Phys. Rev. Lett. 116, 240502 (2016)

Hui Wang, Z.-C. Duan, Y.-H. Li, Si Chen, J.-P. Li, Y.-M. He, M.-C. Chen, Yu He, X. Ding, Cheng-Zhi Peng, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Near-Transform-Limited Single Photons from an Efficient Solid-State Quantum Emitter

Phys. Rev. Lett. 116, 213601 (2016)

Han-Ning Dai, Bing Yang, Andreas Reingruber, Xiao-Fan Xu, Xiao Jiang, Yu-Ao Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan

Generation and detection of atomic spin entanglement in optical lattices

Nature Physics 12, 783–787 (2016)

Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Qi Zhao, Hui Liu, Xiang-Xiang Sun, Ming-Qi Huang, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Lu Zhang, Li-Xing You, Zhen Wang, Yang Liu, Chao-Yang Lu, Xiao Jiang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, and Jian-Wei Pan

Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over Untrustful Metropolitan Network

Phys. Rev. X 6, 011024 (2016)

Ming-Cheng Chen, Dian Wu, Zu-En Su, Xin-Dong Cai, Xi-Lin Wang, Tao Yang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Efficient Measurement of Multiparticle Entanglement with Embedding Quantum Simulator

Phys. Rev. Lett. 116, 070502 (2016)

Xing Ding, Yu He, Z.-C. Duan, Niels Gregersen, M.-C. Chen, S. Unsleber, S. Maier, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

On-Demand Single Photons with High Extraction Efficiency and Near-Unity Indistinguishability from a Resonantly Driven Quantum Dot in a Micropillar

Phys. Rev. Lett. 116, 020401 (2016)

J. Ma, M. Zhou, Z. Yu, X. Jiang, Y. Huo, K. Zang, J. Zhang, J. S. Harris, G. Jin, Q. Zhang, J.-W. Pan

Simulation of a high-efficiency and low-jitter nanostructured silicon single-photon avalanche diode

Optica 2, 974-979 (2015)

Jian-Yu Guan, Zhu Cao, Yang Liu, Guo-Liang Shen-Tu, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Cheng-Zhi Peng, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental Passive Round-Robin Differential Phase-Shift Quantum Key Distribution

Phys. Rev. Lett. 114, 180502

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 1/10 Total: 193