Publications

Jian-Wei Pan, Zeng-Bing Chen, Chao-Yang Lu, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger and Marek Zukowski

Multi-photon entanglement and interferometry (REVIEW)

Rev. Mod. Phys. 84, 777 (2012)

Z. -S. Yuan, X. -H. Bao, C. -Y. Lu, J. Zhang, C. -Z. Peng, and J. -W. Pan

Entangled photons and quantum communication (REVIEW)

Physics Reports 497, 1 (2010)

Sheng-Kai Liao, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Liang Zhang, Yang Li, Ji-Gang Ren, Juan Yin, Qi Shen, Yuan Cao, Zheng-Ping Li, Feng-Zhi Li, Xia-Wei Chen, Li-Hua Sun, Jian-Jun Jia, Jin-Cai Wu, Xiao-Jun Jiang, Jian-Feng Wang, Yong-Mei Huang, Qiang Wang, Yi-Lin Zho

Satellite-to-ground quantum key distribution

Nature 549, 43(2017)

Ji-Gang Ren, Ping Xu, Hai-Lin Yong, Liang Zhang, Sheng-Kai Liao, Juan Yin, Wei-Yue Liu, Wen-Qi Cai, Meng Yang, Li Li, Kui-Xing Yang, Xuan Han, Yong-Qiang Yao, Ji Li, Hai-Yan Wu, Song Wan, Lei Liu, Ding-Quan Liu, Yao-Wu Kuang, Zhi-Ping He, Peng Shang, Chen

Ground-to-satellite quantum teleportation

Nature 549, 70 (2017)

Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Ji-Gang Ren, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Bo Li, Hui Dai, Guang-Bing Li, Qi-Ming Lu, Yun-Hong Gong, Yu Xu, Shuang-Lin Li, Feng-Zhi Li, Ya-Yun Yin, Zi-Qing Jiang, Ming Li, Jian-Jun Jia, Ge Ren, Dong

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

Science 356, 1140 (2017)

Yarui Zheng, Chao Song, Ming-Cheng Chen, Benxiang Xia, Wuxin Liu, Qiujiang Guo, Libo Zhang, Da Xu, Hui Deng, Keqiang Huang, Yulin Wu, Zhiguang Yan, Dongning Zheng, Li Lu, Jian-Wei Pan, H. Wang, Chao-Yang Lu, and Xiaobo Zhu

Solving Systems of Linear Equations with a Superconducting Quantum Processor

Phys. Rev. Lett. 118, 210504

Yu He, X. Ding, Z.-E. Su, H.-L. Huang, J. Qin, C. Wang, S. Unsleber, C. Chen, H. Wang, Y.-M. He, X.-L. Wang, W.-J. Zhang, S.-J. Chen, C. Schneider, M. Kamp, L.-X. You, Z. Wang, S. Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Time-Bin-Encoded Boson Sampling with a Single-Photon Device

Phys. Rev. Lett. 118, 190501 (2017)

Hui Wang, Yu He, Yu-Huai Li, Zu-En Su, Bo Li, He-Liang Huang, Xing Ding, Ming-Cheng Chen, Chang Liu, Jian Qin, Jin-Peng Li, Yu-Ming He, Christian Schneider, Martin Kamp, Cheng-Zhi Peng, Sven Höfling, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

High-efficiency multiphoton boson sampling

Nature Photonics (2017)

He Lu, Chang Liu, Dong-Sheng Wang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Barry C. Sanders, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum channel simulation

Phys. Rev. A 95, 042310 (2017)

Cheng Wu, Bing Bai, Yang Liu, Xiaoming Zhang, Meng Yang, Yuan Cao, Jianfeng Wang, Shaohua Zhang, Hongyan Zhou, Xiheng Shi, Xiongfeng Ma, Ji-Gang Ren, Jun Zhang, Cheng-Zhi Peng, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Random Number Generation with Cosmic Photons

Phys. Rev. Lett. 118, 140402 (2017)

Hua-Lei Yin, Yao Fu, Hui Liu, Qi-Jie Tang, Jian Wang, Li-Xing You, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum digital signature over 102 km

Phys. Rev. A 95, 032334

Zu-En Su, Wei-Dong Tang, Dian Wu, Xin-Dong Cai, Tao Yang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, Marek Żukowski, and Jian-Wei Pan

Experimental test of the irreducible four-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger paradox

Phys. Rev. A 95, 030103(R)

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Yang-Fan Jiang, Qi Zhao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Li Li, Yi-Dong Huang, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Entanglement swapping with independent sources over an optical-fiber network

Phys. Rev. A 95, 032306

Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Miao Huang, Wei Li, He Lu, Xiao Yuan, Yan-Bao Zhang, Xiao Jiang, Cheng-Zhi Peng, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Observation of ten-photon entanglement using thin BiB3O6 crystals

Optica 4, 77-83 (2017)

Xi-Lin Wang, Luo-Kan Chen, W. Li, H.-L. Huang, C. Liu, C. Chen, Y.-H. Luo, Z.-E. Su, D. Wu, Z.-D. Li, H. Lu, Y. Hu, X. Jiang, C.-Z. Peng, L. Li, N.-L. Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Experimental Ten-Photon Entanglement

Phys. Rev. Lett. 117, 210502 (2016)

H.-Y Xia, M.-J Shangguan, C. Wang, G.-L. Shentu, J.-W. Qiu, Q. Zhang, X.-K. Dou, and J.-W. Pan

Micro-pulse upconversion Doppler lidar for wind and visibility detection in the atmospheric boundary layer

Opt. Lett. 41, 5218 (2016)

H.-L. Yin, T.-Y. Chen, Z.-W. Yu, H. Liu, L.-X. You, Y.-H. Zhou, S.-J. Chen, Y.-Q. Mao, M.-Q. Huang, W.-J. Zhang, H. Chen, M.-J. Li, D. Nolan, F. Zhou, X. Jiang, Z. Wang, Q. Zhang, X.-B. Wang, and J.-W. Pan

Measurement-device-independent quantum key distribution over a 404 km optical fiber

Phys. Rev. Lett., 117, 190501 (2016)

Zhan Wu, Long Zhang, Wei Sun, Xiao-Tian Xu, Bao-Zong Wang, Si-Cong Ji, Youjin Deng, Shuai Chen, Xiong-Jun Liu, Jian-Wei Pan

Realization of two-dimensional spin-orbit coupling for Bose-Einstein condensates

Science, 2016, 354(6308): 83-88.

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Yang-Fan Jiang, Yan-Bao Zhang, Wei-Jun Zhang, Shigehito Miki, Taro Yamashita, Hirotaka Terai, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Jing-Yun Fan, Qiang Zhang & Jian-Wei Pan

Quantum teleportation with independent sources and prior entanglement distribution over a network

Nat. Photonics 10, 671 (2016)

Yang Liu, Zhu Cao, Cheng Wu, Daiji Fukuda, Lixing You, Jiaqiang Zhong, Takayuki Numata, Sijing Chen, Weijun Zhang, Sheng-Cai Shi, Chao-Yang Lu, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental quantum data locking

Phys. Rev. A, 94, 020301 (2016)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 1/11 Total: 206